Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scotch" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "szkocka" na język polski

EnglishPolish

Scotch

[Szkocka]
/skɑʧ/

noun

1. A slight surface cut (especially a notch that is made to keep a tally)

  synonym:
 • score
 • ,
 • scotch

1. Lekkie cięcie powierzchni (zwłaszcza wycięcie wykonane w celu utrzymania wyniku)

  synonim:
 • wynik
 • ,
 • szkocka

2. Whiskey distilled in scotland

 • Especially whiskey made from malted barley in a pot still
  synonym:
 • Scotch
 • ,
 • Scotch whiskey
 • ,
 • Scotch whisky
 • ,
 • malt whiskey
 • ,
 • malt whisky
 • ,
 • Scotch malt whiskey
 • ,
 • Scotch malt whisky

2. Whisky destylowana w szkocji

 • Zwłaszcza whisky wytwarzana ze słodowanego jęczmienia w destylatorze
  synonim:
 • Szkocka
 • ,
 • Szkocka whisky
 • ,
 • whisky słodowa
 • ,
 • Szkocka whisky słodowa

verb

1. Hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of

 • "What ultimately frustrated every challenger was ruth's amazing september surge"
 • "Foil your opponent"
  synonym:
 • thwart
 • ,
 • queer
 • ,
 • spoil
 • ,
 • scotch
 • ,
 • foil
 • ,
 • cross
 • ,
 • frustrate
 • ,
 • baffle
 • ,
 • bilk

1. Utrudniaj lub zapobiegaj (wysiłkom, planom lub pragnieniom)

 • "„to, co ostatecznie sfrustrowało każdego pretendenta, to niesamowity wrześniowy wzrost ruth"
 • "„nafluj przeciwnika"
  synonim:
 • udaremnić
 • ,
 • dziwny
 • ,
 • zepsuć
 • ,
 • szkocka
 • ,
 • folia
 • ,
 • krzyż
 • ,
 • frustrować
 • ,
 • przegroda
 • ,
 • mleko

2. Make a small cut or score into

  synonym:
 • scotch

2. Zrób małe cięcie lub wynik w

  synonim:
 • szkocka

adjective

1. Of or relating to or characteristic of scotland or its people or culture or its english dialect or gaelic language

 • "Scots gaelic"
 • "The scots community in new york"
 • "`scottish' tends to be the more formal term as in `the scottish symphony' or `scottish authors' or `scottish mountains'"
 • "`scotch' is in disfavor with scottish people and is used primarily outside scotland except in such frozen phrases as `scotch broth' or `scotch whiskey' or `scotch plaid'"
  synonym:
 • Scots
 • ,
 • Scottish
 • ,
 • Scotch

1. Lub odnoszące się lub charakterystyczne dla szkocji, jej mieszkańców, kultury, jej angielskiego dialektu lub języka gaelickiego

 • "„szkocki gaelicki"
 • "„społeczność szkocka w nowym jorku"
 • "„`scottish" jest zwykle bardziej formalnym terminem, jak w `the scottish symphony' lub `scottish autors' or `scottish mountains'"
 • "„`scotch' is in disfavor with scottish people" i jest używany głównie poza szkocją, z wyjątkiem takich mrożonych fraz, jak `scotch broth' lub `scotch whisky' lub `scotch plaid'"
  synonim:
 • Szkoci
 • ,
 • Szkocki
 • ,
 • Szkocka

2. Avoiding waste

 • "An economical meal"
 • "An economical shopper"
 • "A frugal farmer"
 • "A frugal lunch"
 • "A sparing father and a spending son"
 • "Sparing in their use of heat and light"
 • "Stinting in bestowing gifts"
 • "Thrifty because they remember the great depression"
 • "`scotch' is used only informally"
  synonym:
 • economical
 • ,
 • frugal
 • ,
 • scotch
 • ,
 • sparing
 • ,
 • stinting

2. Unikanie odpadów

 • "„ekonomiczny posiłek"
 • "„ekonomiczny kupujący"
 • "„oszczędny rolnik"
 • "„oszczędny lunch"
 • "„oszczędzający ojciec i wydający syn"
 • "„oszczędność w wykorzystaniu ciepła i światła"
 • "„zamieszanie w obdarowywaniu prezentami"
 • "„oszczędni, bo pamiętają wielki kryzys"
 • "„`scotch' jest używany tylko nieformalnie"
  synonim:
 • ekonomiczny
 • ,
 • oszczędny
 • ,
 • szkocka
 • ,
 • oszczędzający
 • ,
 • zadziorny