Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sardine" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "sardynka" na język polski

EnglishPolish

Sardine

[Sardynka]
/sɑrdin/

noun

1. Small fatty fish usually canned

  synonym:
 • sardine
 • ,
 • pilchard

1. Małe tłuste ryby zwykle konserwowane

  synonim:
 • sardynka
 • ,
 • pilchard

2. Any of various small edible herring or related food fishes frequently canned

  synonym:
 • sardine

2. Często konserwowane są dowolne małe jadalne śledzie lub pokrewne ryby spożywcze

  synonim:
 • sardynka

3. A deep orange-red variety of chalcedony

  synonym:
 • sard
 • ,
 • sardine
 • ,
 • sardius

3. Głęboko pomarańczowo-czerwona odmiana chalcedonu

  synonim:
 • sard
 • ,
 • sardynka
 • ,
 • sardius

4. Small fishes found in great schools along coasts of europe

 • Smaller and rounder than herring
  synonym:
 • pilchard
 • ,
 • sardine
 • ,
 • Sardina pilchardus

4. Małe ryby spotykane w wielkich ławicach wzdłuż wybrzeży europy

 • Mniejszy i bardziej okrągły niż śledź
  synonim:
 • pilchard
 • ,
 • sardynka
 • ,
 • Sardyna Pilchardus