Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sanctuary" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "sanktuarium" na język polski

EnglishPolish

Sanctuary

[Sanktuarium]
/sæŋkʧuɛri/

noun

1. A consecrated place where sacred objects are kept

  synonym:
 • sanctuary

1. Miejsce konsekrowane, w którym przechowywane są przedmioty sakralne

  synonim:
 • sanktuarium

2. A shelter from danger or hardship

  synonym:
 • refuge
 • ,
 • sanctuary
 • ,
 • asylum

2. Schronienie przed niebezpieczeństwem lub trudnościami

  synonim:
 • schronienie
 • ,
 • sanktuarium
 • ,
 • azyl

3. Area around the altar of a church for the clergy and choir

 • Often enclosed by a lattice or railing
  synonym:
 • chancel
 • ,
 • sanctuary
 • ,
 • bema

3. Teren wokół ołtarza kościoła dla duchowieństwa i chóru

 • Często otoczony kratą lub balustradą
  synonim:
 • prezbiterium
 • ,
 • sanktuarium
 • ,
 • bema