Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sage" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "mędrzec" na język polski

EnglishPolish

Sage

[Szałwia]
/seʤ/

noun

1. A mentor in spiritual and philosophical topics who is renowned for profound wisdom

  synonym:
 • sage

1. Mentor w tematyce duchowej i filozoficznej, który słynie z głębokiej mądrości

  synonim:
 • szałwia

2. Aromatic fresh or dried grey-green leaves used widely as seasoning for meats and fowl and game etc

  synonym:
 • sage

2. Aromatyczne świeże lub suszone szarozielone liście szeroko stosowane jako przyprawa do mięs i ptactwa oraz dziczyzny itp

  synonim:
 • szałwia

3. Any of various plants of the genus salvia

 • A cosmopolitan herb
  synonym:
 • sage
 • ,
 • salvia

3. Dowolna z różnych roślin z rodzaju salvia

 • Kosmopolityczne zioło
  synonim:
 • szałwia

adjective

1. Having wisdom that comes with age and experience

  synonym:
 • sage

1. Posiadanie mądrości, która przychodzi z wiekiem i doświadczeniem

  synonim:
 • szałwia

2. Of the grey-green color of sage leaves

  synonym:
 • sage
 • ,
 • sage-green

2. O szarozielonym kolorze liści szałwii

  synonim:
 • szałwia
 • ,
 • szałwia-zielony