Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ripple" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "ripple" na język polski

EnglishPolish

Ripple

[Marszczyć]
/rɪpəl/

noun

1. A small wave on the surface of a liquid

  synonym:
 • ripple
 • ,
 • rippling
 • ,
 • riffle
 • ,
 • wavelet

1. Mała fala na powierzchni cieczy

  synonim:
 • zmarszczyć się
 • ,
 • falujące
 • ,
 • riffle
 • ,
 • falka

2. (electronics) an oscillation of small amplitude imposed on top of a steady value

  synonym:
 • ripple

2. (elektronika) oscylacja o małej amplitudzie narzucona na stałą wartość

  synonim:
 • zmarszczyć się

verb

1. Stir up (water) so as to form ripples

  synonym:
 • ripple
 • ,
 • ruffle
 • ,
 • riffle
 • ,
 • cockle
 • ,
 • undulate

1. Mieszać (woda) tak, aby utworzyć zmarszczki

  synonim:
 • zmarszczyć się
 • ,
 • falbanka
 • ,
 • riffle
 • ,
 • sercówka
 • ,
 • falisty

2. Flow in an irregular current with a bubbling noise

 • "Babbling brooks"
  synonym:
 • ripple
 • ,
 • babble
 • ,
 • guggle
 • ,
 • burble
 • ,
 • bubble
 • ,
 • gurgle

2. Przepływ w nieregularnym prądzie z bulgoczącym hałasem

 • "„bełkoczące strumienie"
  synonim:
 • zmarszczyć się
 • ,
 • bełkot
 • ,
 • guggle
 • ,
 • bekać
 • ,
 • bańka
 • ,
 • bulgotać