Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "revolt" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "revolt" na język polski

EnglishPolish

Revolt

[Bunt]
/rɪvoʊlt/

noun

1. Organized opposition to authority

 • A conflict in which one faction tries to wrest control from another
  synonym:
 • rebellion
 • ,
 • insurrection
 • ,
 • revolt
 • ,
 • rising
 • ,
 • uprising

1. Zorganizowana opozycja wobec władzy

 • Konflikt, w którym jedna frakcja próbuje wyrwać kontrolę drugiej
  synonim:
 • bunt
 • ,
 • powstanie
 • ,
 • rośnie

verb

1. Make revolution

 • "The people revolted when bread prices tripled again"
  synonym:
 • revolt

1. Zrób rewolucję

 • "„ludzie zbuntowali się, gdy ceny chleba ponownie potroiły się"
  synonim:
 • bunt

2. Fill with distaste

 • "This spoilt food disgusts me"
  synonym:
 • disgust
 • ,
 • gross out
 • ,
 • revolt
 • ,
 • repel

2. Napełnij się niesmakiem

 • "„to zepsute jedzenie mnie obrzydza"
  synonim:
 • obrzydliwe
 • ,
 • bunt
 • ,
 • odpychać

3. Cause aversion in

 • Offend the moral sense of
 • "The pornographic pictures sickened us"
  synonym:
 • disgust
 • ,
 • revolt
 • ,
 • nauseate
 • ,
 • sicken
 • ,
 • churn up

3. Powodować niechęć w

 • Obrażać poczucie moralne
 • "„obrazy pornograficzne nas przyprawiły"
  synonim:
 • obrzydliwe
 • ,
 • bunt
 • ,
 • mdłości
 • ,
 • chory
 • ,
 • podnieś się