Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "remain" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "pozostać" na język polski

EnglishPolish

Remain

[Pozostać]
/rɪmen/

verb

1. Stay the same

 • Remain in a certain state
 • "The dress remained wet after repeated attempts to dry it"
 • "Rest assured"
 • "Stay alone"
 • "He remained unmoved by her tears"
 • "The bad weather continued for another week"
  synonym:
 • stay
 • ,
 • remain
 • ,
 • rest

1. Pozostań taki sam

 • Pozostań w pewnym stanie
 • "„sukienka pozostała mokra po wielokrotnych próbach jej wysuszenia"
 • "„być pewnym"
 • "Zostań sam"
 • "„pozostał niewzruszony jej łzami"
 • "„zła pogoda trwała jeszcze tydzień"
  synonim:
 • pobyt
 • ,
 • pozostać
 • ,
 • odpocząć

2. Continue in a place, position, or situation

 • "After graduation, she stayed on in cambridge as a student adviser"
 • "Stay with me, please"
 • "Despite student protests, he remained dean for another year"
 • "She continued as deputy mayor for another year"
  synonym:
 • stay
 • ,
 • stay on
 • ,
 • continue
 • ,
 • remain

2. Kontynuuj w miejscu, pozycji lub sytuacji

 • "„po ukończeniu studiów pozostała w cambridge jako doradca studencki"
 • "„zostań ze mną, proszę"
 • "„pomimo protestów studentów pozostał dziekanem przez kolejny rok"
 • "„przez kolejny rok pełniła funkcję zastępcy burmistrza"
  synonim:
 • pobyt
 • ,
 • zostań na
 • ,
 • kontynuuj
 • ,
 • pozostać

3. Be left

 • Of persons, questions, problems, results, evidence, etc.
 • "There remains the question of who pulled the trigger"
 • "Carter remains the only president in recent history under whose presidency the u.s. did not fight a war"
  synonym:
 • remain

3. Zostać

 • O osobach, pytaniach, problemach, wynikach, dowodach itp.
 • "„pozostaje pytanie, kto pociągnął za spust"
 • "„carter pozostaje jedynym prezydentem w najnowszej historii, pod którego prezydenturą stany zjednoczone nie toczyły wojny"
  synonim:
 • pozostać

4. Stay behind

 • "The smell stayed in the room"
 • "The hostility remained long after they made up"
  synonym:
 • persist
 • ,
 • remain
 • ,
 • stay

4. Zostań z tyłu

 • "„zapach pozostał w pokoju"
 • "„wrogość pozostała długo po tym, jak się pogodzili"
  synonim:
 • utrzymywać się
 • ,
 • pozostać
 • ,
 • pobyt

Examples of using

In situations like these, it's best to remain calm.
W takich sytuacjach najlepiej zachować spokój.
West Berlin would remain free of Soviet control.
Berlin Zachodni pozostanie poza kontrolą sowietów.
We wish to remain what we are.
Chcemy zostać tacy, jak jesteśmy.