Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "regime" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "reżim" na język polski

EnglishPolish

Regime

[Reżim]
/rəʒim/

noun

1. The organization that is the governing authority of a political unit

 • "The government reduced taxes"
 • "The matter was referred to higher authorities"
  synonym:
 • government
 • ,
 • authorities
 • ,
 • regime

1. Organizacja będąca władzą zarządzającą jednostką polityczną

 • "„rząd obniżył podatki"
 • "„sprawa została przekazana władzom wyższym"
  synonim:
 • rząd
 • ,
 • władze
 • ,
 • reżim

2. (medicine) a systematic plan for therapy (often including diet)

  synonym:
 • regimen
 • ,
 • regime

2. (medycyna) systematyczny plan terapii (często obejmujący dietę)

  synonim:
 • schemat
 • ,
 • reżim