Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rag" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "szmata" na język polski

EnglishPolish

Rag

[Szmata]
/ræg/

noun

1. A small piece of cloth or paper

  synonym:
 • rag
 • ,
 • shred
 • ,
 • tag
 • ,
 • tag end
 • ,
 • tatter

1. Mały kawałek materiału lub papieru

  synonim:
 • szmata
 • ,
 • strzępy
 • ,
 • znacznik
 • ,
 • koniec tagu
 • ,
 • strzępić

2. A week at british universities during which side-shows and processions of floats are organized to raise money for charities

  synonym:
 • rag
 • ,
 • rag week

2. Tydzień na brytyjskich uniwersytetach, podczas którego organizowane są side-show i procesje platform, aby zebrać pieniądze dla organizacji charytatywnych

  synonim:
 • szmata
 • ,
 • tydzień szmat.

3. Music with a syncopated melody (usually for the piano)

  synonym:
 • ragtime
 • ,
 • rag

3. Muzyka z synkopowaną melodią (najczęściej na fortepian)

  synonim:
 • ragtime
 • ,
 • szmata

4. Newspaper with half-size pages

  synonym:
 • tabloid
 • ,
 • rag
 • ,
 • sheet

4. Gazeta z pół-rozmiarowymi stronami

  synonim:
 • tabloid
 • ,
 • szmata
 • ,
 • arkusz

5. A boisterous practical joke (especially by college students)

  synonym:
 • rag

5. Hałaśliwy żart praktyczny (zwłaszcza studentów)

  synonim:
 • szmata

verb

1. Treat cruelly

 • "The children tormented the stuttering teacher"
  synonym:
 • torment
 • ,
 • rag
 • ,
 • bedevil
 • ,
 • crucify
 • ,
 • dun
 • ,
 • frustrate

1. Traktować okrutnie

 • "„dzieci dręczyły jąkającego się nauczyciela"
  synonim:
 • męka
 • ,
 • szmata
 • ,
 • zło
 • ,
 • ukrzyżować
 • ,
 • dun
 • ,
 • frustrować

2. Cause annoyance in

 • Disturb, especially by minor irritations
 • "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers me"
 • "It irritates me that she never closes the door after she leaves"
  synonym:
 • annoy
 • ,
 • rag
 • ,
 • get to
 • ,
 • bother
 • ,
 • get at
 • ,
 • irritate
 • ,
 • rile
 • ,
 • nark
 • ,
 • nettle
 • ,
 • gravel
 • ,
 • vex
 • ,
 • chafe
 • ,
 • devil

2. Powodować irytację w

 • Zaburzać, zwłaszcza przez drobne podrażnienia
 • "„brzęczące mi w uchu komary naprawdę mi przeszkadzają"
 • "„irytuje mnie, że po wyjściu nigdy nie zamyka drzwi"
  synonim:
 • irytować
 • ,
 • szmata
 • ,
 • dostać się do
 • ,
 • przeszkadzać
 • ,
 • drażnić
 • ,
 • rile
 • ,
 • narka
 • ,
 • pokrzywa
 • ,
 • żwir
 • ,
 • vex
 • ,
 • chafe
 • ,
 • diabeł

3. Play in ragtime

 • "Rag that old tune"
  synonym:
 • rag

3. Graj w ragtime

 • "„szturchnij tę starą melodię"
  synonim:
 • szmata

4. Harass with persistent criticism or carping

 • "The children teased the new teacher"
 • "Don't ride me so hard over my failure"
 • "His fellow workers razzed him when he wore a jacket and tie"
  synonym:
 • tease
 • ,
 • razz
 • ,
 • rag
 • ,
 • cod
 • ,
 • tantalize
 • ,
 • tantalise
 • ,
 • bait
 • ,
 • taunt
 • ,
 • twit
 • ,
 • rally
 • ,
 • ride

4. Nękaj uporczywą krytyką lub rzeźbieniem

 • "„dzieci dokuczały nowemu nauczycielowi"
 • "„nie jeźdź na mnie tak mocno z powodu mojej porażki"
 • "„współpracownicy zszokowali go, gdy miał na sobie kurtkę i krawat"
  synonim:
 • drażnić
 • ,
 • razz
 • ,
 • szmata
 • ,
 • dorsz
 • ,
 • kusić
 • ,
 • tantalizować
 • ,
 • przynęta
 • ,
 • drwina
 • ,
 • głupek
 • ,
 • rajd
 • ,
 • jeździć

5. Censure severely or angrily

 • "The mother scolded the child for entering a stranger's car"
 • "The deputy ragged the prime minister"
 • "The customer dressed down the waiter for bringing cold soup"
  synonym:
 • call on the carpet
 • ,
 • take to task
 • ,
 • rebuke
 • ,
 • rag
 • ,
 • trounce
 • ,
 • reproof
 • ,
 • lecture
 • ,
 • reprimand
 • ,
 • jaw
 • ,
 • dress down
 • ,
 • call down
 • ,
 • scold
 • ,
 • chide
 • ,
 • berate
 • ,
 • bawl out
 • ,
 • remonstrate
 • ,
 • chew out
 • ,
 • chew up
 • ,
 • have words
 • ,
 • lambaste
 • ,
 • lambast

5. Ostro lub ze złością potępiaj

 • "„matka skarciła dziecko za wejście do samochodu nieznajomego"
 • "„zastępca obdarł premiera"
 • "„klient ubrał kelnera za przyniesienie zimnej zupy"
  synonim:
 • zadzwoń na dywan
 • ,
 • weź do zadania
 • ,
 • zganić
 • ,
 • szmata
 • ,
 • trounce
 • ,
 • nagana
 • ,
 • wykład
 • ,
 • szczęka
 • ,
 • ubierz się
 • ,
 • zadzwoń
 • ,
 • skarcić
 • ,
 • zbesztać
 • ,
 • berować
 • ,
 • wykrzykuj się
 • ,
 • protestować
 • ,
 • przeżuć
 • ,
 • przeżuj
 • ,
 • mieć słowa
 • ,
 • baniek
 • ,
 • lambast

6. Break into lumps before sorting

 • "Rag ore"
  synonym:
 • rag

6. Przed sortowaniem rozbij się na grudki

 • "„ruda szmatki"
  synonim:
 • szmata

Examples of using

Don't talk to him about politics because it's like a red rag to a bull.
Nie rozmawiaj z nim o polityce, bo to działa na niego jak czerwona płachta na byka.