Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pounding" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "pounding" na język polski

EnglishPolish

Pounding

[Walenie]
/paʊndɪŋ/

noun

1. Repeated heavy blows

  synonym:
 • pounding
 • ,
 • buffeting

1. Powtarzające się ciężkie ciosy

  synonim:
 • walenie
 • ,
 • buforowanie

2. An instance of rapid strong pulsation (of the heart)

 • "He felt a throbbing in his head"
  synonym:
 • throb
 • ,
 • throbbing
 • ,
 • pounding

2. Przykład szybkiej silnej pulsacji (serca)

 • "„czuł pulsowanie w głowie"
  synonim:
 • pulsowanie
 • ,
 • pulsujące
 • ,
 • walenie

3. The act of pounding (delivering repeated heavy blows)

 • "The sudden hammer of fists caught him off guard"
 • "The pounding of feet on the hallway"
  synonym:
 • hammer
 • ,
 • pound
 • ,
 • hammering
 • ,
 • pounding

3. Akt walenia (dostarczania powtarzających się ciężkich ciosów)

 • "„nagły młot pięści zaskoczył go"
 • "„walenie nogami w korytarz"
  synonim:
 • młotek
 • ,
 • funt
 • ,
 • młotkowanie
 • ,
 • walenie