Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "poisoning" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "trucie" na język polski

EnglishPolish

Poisoning

[Zatrucie]
/pɔɪzənɪŋ/

noun

1. The physiological state produced by a poison or other toxic substance

  synonym:
 • poisoning
 • ,
 • toxic condition
 • ,
 • intoxication

1. Stan fizjologiczny wytwarzany przez truciznę lub inną substancję toksyczną

  synonim:
 • zatrucie
 • ,
 • stan toksyczny

2. The act of giving poison to a person or animal with the intent to kill

  synonym:
 • poisoning

2. Akt podania trucizny osobie lub zwierzęciu z zamiarem zabicia

  synonim:
 • zatrucie