Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "plenum" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "plenum" na język polski

EnglishPolish

Plenum

[Plenum]
/plɛnəm/

noun

1. A meeting of a legislative body at which all members are present

 • "The plenum will vote on all tax increases"
  synonym:
 • plenum

1. Posiedzenie organu ustawodawczego, na którym obecni są wszyscy członkowie

 • "„plenum będzie głosować nad wszystkimi podwyżkami podatków"
  synonim:
 • plenum

2. An enclosed space in which the air pressure is higher than outside

  synonym:
 • plenum

2. Zamknięta przestrzeń, w której ciśnienie powietrza jest wyższe niż na zewnątrz

  synonim:
 • plenum