Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pine" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "sosna" na język polski

EnglishPolish

Pine

[Sosna]
/paɪn/

noun

1. A coniferous tree

  synonym:
 • pine
 • ,
 • pine tree
 • ,
 • true pine

1. Drzewo iglaste

  synonim:
 • sosna
 • ,
 • prawdziwa sosna

2. Straight-grained durable and often resinous white to yellowish timber of any of numerous trees of the genus pinus

  synonym:
 • pine

2. Prostoziarniste, trwałe i często żywiczne drewno o barwie białej do żółtawej, dowolnego z licznych drzew z rodzaju pinus

  synonim:
 • sosna

verb

1. Have a desire for something or someone who is not present

 • "She ached for a cigarette"
 • "I am pining for my lover"
  synonym:
 • ache
 • ,
 • yearn
 • ,
 • yen
 • ,
 • pine
 • ,
 • languish

1. Mieć pragnienie czegoś lub kogoś, kto nie jest obecny

 • "„bólowała o papierosa"
 • "„tękam za moim kochankiem"
  synonim:
 • ból
 • ,
 • tęsknię
 • ,
 • jen
 • ,
 • sosna
 • ,
 • marny

Examples of using

In our Mediterranean forest, there are lots of trees: oak, pine, willow, ash, elm, etc..
W naszym śródziemnomorskim lesie rośnie wiele gatunków drzew: dęby, sosny, wierzby, jesiony, wiązy itd.