Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pierce" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "pierce" na język polski

EnglishPolish

Pierce

[Pierce]
/pɪrs/

noun

1. 14th president of the united states (1804-1869)

  synonym:
 • Pierce
 • ,
 • Franklin Pierce
 • ,
 • President Pierce

1. 14. prezydent stanów zjednoczonych (1804-1869)

  synonim:
 • Pierce
 • ,
 • Franklina Pierce’a
 • ,
 • Prezydent Pierce

verb

1. Cut or make a way through

 • "The knife cut through the flesh"
 • "The path pierced the jungle"
 • "Light pierced through the forest"
  synonym:
 • pierce

1. Wytnij lub zrób drogę

 • "„nóż przeciął ciało"
 • "Ścieżka przebiła dżunglę"
 • "Światło przebite przez las"
  synonim:
 • przebić

2. Move or affect (a person's emotions or bodily feelings) deeply or sharply

 • "The cold pierced her bones"
 • "Her words pierced the students"
  synonym:
 • pierce

2. Poruszaj się lub afektuj (emocje lub uczucia cielesne danej osoby) głęboko lub ostro

 • "„zimno przebiło jej kości"
 • "„jej słowa przebiły uczniów"
  synonim:
 • przebić

3. Sound sharply or shrilly

 • "The scream pierced the night"
  synonym:
 • pierce

3. Brzmią ostro lub przenikliwie

 • "„wrzask przeszył noc"
  synonim:
 • przebić

4. Penetrate or cut through with a sharp instrument

  synonym:
 • pierce
 • ,
 • thrust

4. Przebić lub przeciąć ostrym narzędziem

  synonim:
 • przebić
 • ,
 • ciąg

5. Make a hole into

 • "The needle pierced her flesh"
  synonym:
 • pierce

5. Zrobić dziurę w

 • "„igła przebiła jej ciało"
  synonim:
 • przebić