Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "petrol" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "benzyna" na język polski

EnglishPolish

Petrol

[Benzyna]
/pɛtroʊl/

noun

1. A volatile flammable mixture of hydrocarbons (hexane and heptane and octane etc.) derived from petroleum

 • Used mainly as a fuel in internal-combustion engines
  synonym:
 • gasoline
 • ,
 • gasolene
 • ,
 • gas
 • ,
 • petrol

1. Lotna łatwopalna mieszanina węglowodorów (heksan i heptan i oktan itp.) pochodząca z ropy naftowej

 • Stosowany głównie jako paliwo w silnikach spalinowych
  synonim:
 • benzyna
 • ,
 • gazolen
 • ,
 • gaz