Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pawn" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "pion" na język polski

EnglishPolish

Pawn

[Pionek]
/pɔn/

noun

1. An article deposited as security

  synonym:
 • pawn

1. Artykuł złożony jako zabezpieczenie

  synonim:
 • pionek

2. A person used by another to gain an end

  synonym:
 • instrument
 • ,
 • pawn
 • ,
 • cat's-paw

2. Osoba używana przez inną, aby zyskać kres

  synonim:
 • instrument
 • ,
 • pionek
 • ,
 • kocia łapa

3. (chess) the least powerful piece

 • Moves only forward and captures only to the side
 • It can be promoted to a more powerful piece if it reaches the 8th rank
  synonym:
 • pawn

3. (szachy) najmniej potężny kawałek

 • Porusza się tylko do przodu i chwyta tylko na bok
 • Można go awansować do potężniejszej figury, jeśli osiągnie 8. rangę
  synonim:
 • pionek

4. Borrowing and leaving an article as security for repayment of the loan

  synonym:
 • pawn

4. Pożyczenie i pozostawienie artykułu jako zabezpieczenia spłaty pożyczki

  synonim:
 • pionek

verb

1. Leave as a guarantee in return for money

 • "Pawn your grandfather's gold watch"
  synonym:
 • pawn
 • ,
 • soak
 • ,
 • hock

1. Zostaw jako gwarancję w zamian za pieniądze

 • "„zastaw złoty zegarek swojego dziadka"
  synonim:
 • pionek
 • ,
 • moczyć
 • ,
 • hock