Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "partisan" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "partyzant" na język polski

EnglishPolish

Partisan

[Partyzancki]
/pɑrtəzən/

noun

1. A fervent and even militant proponent of something

  synonym:
 • partisan
 • ,
 • zealot
 • ,
 • drumbeater

1. Zagorzały, a nawet bojowy zwolennik czegoś

  synonim:
 • partyzancki
 • ,
 • zelot
 • ,
 • bębniarz

2. An ardent and enthusiastic supporter of some person or activity

  synonym:
 • enthusiast
 • ,
 • partisan
 • ,
 • partizan

2. Zagorzały i entuzjastyczny zwolennik jakiejś osoby lub działania

  synonim:
 • entuzjasta
 • ,
 • partyzancki
 • ,
 • partizan

3. A pike with a long tapering double-edged blade with lateral projections

 • 16th and 17th centuries
  synonym:
 • partisan
 • ,
 • partizan

3. Szczupak z długim zwężającym się ostrzem obosiecznym z bocznymi występami

 • Xvi i xvii wiek
  synonim:
 • partyzancki
 • ,
 • partizan

adjective

1. Devoted to a cause or party

  synonym:
 • partisan
 • ,
 • partizan

1. Oddany sprawie lub partii

  synonim:
 • partyzancki
 • ,
 • partizan