Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "overcast" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "przerzucony" na język polski

EnglishPolish

Overcast

[Przepełniony]
/oʊvərkæst/

noun

1. The state of the sky when it is covered by clouds

  synonym:
 • cloudiness
 • ,
 • cloud cover
 • ,
 • overcast

1. Stan nieba, gdy jest ono pokryte chmurami

  synonim:
 • zmętnienie
 • ,
 • pokrywa chmur
 • ,
 • zachmurzenie

2. Gloomy semidarkness caused by cloud cover

  synonym:
 • cloudiness
 • ,
 • overcast

2. Ponura półciemność spowodowana zachmurzeniem

  synonim:
 • zmętnienie
 • ,
 • zachmurzenie

3. A long whipstitch or overhand stitch overlying an edge to prevent raveling

  synonym:
 • overcast
 • ,
 • overcasting

3. Długi ścieg biczowy lub ścieg overhand nakładający się na krawędź, aby zapobiec ravelingowi

  synonim:
 • zachmurzenie
 • ,
 • nadmiar

4. A cast that falls beyond the intended spot

  synonym:
 • overcast

4. Gips, który wypada poza zamierzone miejsce

  synonim:
 • zachmurzenie

verb

1. Make overcast or cloudy

 • "Fall weather often overcasts our beaches"
  synonym:
 • overcast
 • ,
 • cloud

1. Zrób pochmurne lub pochmurne

 • "„jesienna pogoda często zasłania nasze plaże"
  synonim:
 • zachmurzenie
 • ,
 • chmura

2. Sew over the edge of with long slanting wide stitches

  synonym:
 • overcast

2. Przyszyj krawędź długimi, skośnymi, szerokimi ściegami

  synonim:
 • zachmurzenie

3. Sew with an overcast stitch from one section to the next

 • "Overcast books"
  synonym:
 • overcast

3. Szyj ściegiem zachmurzonym z jednej sekcji do drugiej

 • "„wyrzucone książki"
  synonim:
 • zachmurzenie

adjective

1. Filled or abounding with clouds

  synonym:
 • cloud-covered
 • ,
 • clouded
 • ,
 • overcast
 • ,
 • sunless

1. Wypełnione lub obfitujące w chmury

  synonim:
 • pokryty chmurami
 • ,
 • zachmurzony
 • ,
 • zachmurzenie
 • ,
 • bez słońca