Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "opportune" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "opportune" na język polski

EnglishPolish

Opportune

[Okazja]
/ɑpərtun/

adjective

1. Suitable or at a time that is suitable or advantageous especially for a particular purpose

  • "An opportune place to make camp"
  • "An opportune arrival"
    synonym:
  • opportune

1. Odpowiednie lub w czasie, który jest odpowiedni lub korzystny zwłaszcza do określonego celu

  • "„dogodne miejsce na rozbicie obozu"
  • "„dogodne przybycie"
    synonim:
  • dogodny