Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "occasion" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "okazja" na język polski

EnglishPolish

Occasion

[Okazja]
/əkeʒən/

noun

1. An event that occurs at a critical time

 • "At such junctures he always had an impulse to leave"
 • "It was needed only on special occasions"
  synonym:
 • juncture
 • ,
 • occasion

1. Zdarzenie, które ma miejsce w krytycznym momencie

 • "„w takich momentach zawsze miał impuls do odejścia"
 • "„potrzebne było tylko przy specjalnych okazjach"
  synonim:
 • połączenie
 • ,
 • okazja

2. A vaguely specified social event

 • "The party was quite an affair"
 • "An occasion arranged to honor the president"
 • "A seemingly endless round of social functions"
  synonym:
 • affair
 • ,
 • occasion
 • ,
 • social occasion
 • ,
 • function
 • ,
 • social function

2. Niejasno określone wydarzenie społeczne

 • "„impreza była niezła"
 • "„okazja zorganizowana na cześć prezydenta"
 • "„z pozoru niekończąca się runda funkcji społecznych"
  synonim:
 • romans
 • ,
 • okazja
 • ,
 • okazja społeczna
 • ,
 • funkcja
 • ,
 • funkcja społeczna

3. Reason

 • "There was no occasion for complaint"
  synonym:
 • occasion

3. Powód

 • "„nie było okazji do skargi"
  synonim:
 • okazja

4. The time of a particular event

 • "On the occasion of his 60th birthday"
  synonym:
 • occasion

4. Czas konkretnego wydarzenia

 • "„z okazji swoich 60. urodzin"
  synonim:
 • okazja

5. An opportunity to do something

 • "There was never an occasion for her to demonstrate her skill"
  synonym:
 • occasion

5. Okazja, żeby coś zrobić

 • "„nigdy nie było dla niej okazji, aby zademonstrować swoje umiejętności"
  synonim:
 • okazja

verb

1. Give occasion to

  synonym:
 • occasion

1. Daj okazję do

  synonim:
 • okazja

Examples of using

This is a happy occasion.
To szczęśliwa okazja.
I looked in my closet for something to wear, but couldn't find anything appropriate for the occasion.
Szukałem w szafie jakiegoś ubrania, ale nie znalazłem niczego odpowiedniego na tę okazję.
He reads detective stories on occasion.
On okazjonalnie czyta opowieści detektywistyczne.