Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nuclear" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "nuklear" na język polski

EnglishPolish

Nuclear

[Jądrowy]
/nukliər/

adjective

1. (weapons) deriving destructive energy from the release of atomic energy

 • "Nuclear war"
 • "Nuclear weapons"
 • "Atomic bombs"
  synonym:
 • nuclear
 • ,
 • atomic

1. (broń) czerpiąca niszczycielską energię z uwolnienia energii atomowej

 • "Wojna nuklearna"
 • "„broń nuklearna"
 • "„bomby atomowe"
  synonim:
 • nuklearny
 • ,
 • atomowy

2. Of or relating to or constituting the nucleus of an atom

 • "Nuclear physics"
 • "Nuclear fission"
 • "Nuclear forces"
  synonym:
 • nuclear

2. Lub odnoszące się lub stanowiące jądro atomu

 • "„fizyka jądrowa"
 • "„rozszczepienie jądrowe"
 • "„siły nuklearne"
  synonim:
 • nuklearny

3. Of or relating to or constituting the nucleus of a cell

 • "Nuclear membrane"
 • "Nuclear division"
  synonym:
 • nuclear

3. Lub odnoszące się lub stanowiące jądro komórki

 • "„błona jądrowa"
 • "„podział nuklearny"
  synonim:
 • nuklearny

4. Constituting or like a nucleus

 • "Annexation of the suburban fringe by the nuclear metropolis"
 • "The nuclear core of the congregation"
  synonym:
 • nuclear

4. Stanowiąc lub jak jądro

 • "„aneksja obrzeży przedmieść przez metropolię nuklearną"
 • "„jądrowy rdzeń zgromadzenia"
  synonim:
 • nuklearny

Examples of using

Iran's and North Korea nuclear capabilities worry the rest of the world.
Świat jest zaniepokojony nuklearnymi możliwościami Iranu i Korei Północnej.
Uranium has to be enriched before it can be used in nuclear weapons.
Uran musi zostać wzbogacony zanim zostanie użyty w broni atmowej.
Ukraine shouldn't have disposed of its nuclear weapons.
Ukraina nie powinna była pozbywać się broni atomowej.