Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nitrogen" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "azot" na język polski

EnglishPolish

Nitrogen

[Azot]
/naɪtrəʤən/

noun

1. A common nonmetallic element that is normally a colorless odorless tasteless inert diatomic gas

 • Constitutes 78 percent of the atmosphere by volume
 • A constituent of all living tissues
  synonym:
 • nitrogen
 • ,
 • N
 • ,
 • atomic number 7

1. Powszechny element niemetaliczny, który zwykle jest bezbarwnym, bezwonnym, bez smaku obojętnym gazem dwuatomowym

 • Stanowi 78 procent objętości atmosfery
 • Składnik wszystkich żywych tkanek
  synonim:
 • azot
 • ,
 • N
 • ,
 • liczba atomowa 7

Examples of using

The air mainly consists of oxygen and nitrogen.
Powietrze składa się głównie z tlenu i azotu.