Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nearly" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "prawie" na język polski

EnglishPolish

Nearly

[Prawie]
/nɪrli/

adverb

1. (of actions or states) slightly short of or not quite accomplished

 • All but
 • "The job is (just) about done"
 • "The baby was almost asleep when the alarm sounded"
 • "We're almost finished"
 • "The car all but ran her down"
 • "He nearly fainted"
 • "Talked for nigh onto 2 hours"
 • "The recording is well-nigh perfect"
 • "Virtually all the parties signed the contract"
 • "I was near exhausted by the run"
 • "Most everyone agrees"
  synonym:
 • about
 • ,
 • almost
 • ,
 • most
 • ,
 • nearly
 • ,
 • near
 • ,
 • nigh
 • ,
 • virtually
 • ,
 • well-nigh

1. (działań lub stanów) nieco poniżej lub nie do końca

 • Wszystko ale
 • "„praca jest (tylko) wykonana"
 • "„dziecko prawie spało, gdy włączył się alarm"
 • "„prawie skończyliśmy"
 • "„samochód prawie ją potrącił"
 • "„prawie zemdlał"
 • "„rozmawiałem przez prawie 2 godziny"
 • "„nagranie jest prawie idealne"
 • "„praktycznie wszystkie strony podpisały umowę"
 • "„byłem prawie wyczerpany biegiem"
 • "„większość wszystkich się zgadza"
  synonim:
 • o
 • ,
 • prawie
 • ,
 • większość
 • ,
 • blisko
 • ,
 • wirtualnie
 • ,
 • dobrze blisko

2. In a close manner

 • "The two phenomena are intimately connected"
 • "The person most nearly concerned"
  synonym:
 • closely
 • ,
 • intimately
 • ,
 • nearly

2. W bliski sposób

 • "„oba zjawiska są ze sobą ściśle powiązane"
 • "„osoba najbardziej zaniepokojona"
  synonim:
 • blisko
 • ,
 • intymnie
 • ,
 • prawie

Examples of using

It's nearly three o'clock.
Jest już prawie trzecia godzina.
She was nearly without any money.
Prawie nie miała pieniędzy.
I tripped and nearly fell.
Potknąłem się i prawie upadłem.