Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "minded" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "uważny" na język polski

EnglishPolish

Minded

[Umysłowy]
/maɪndəd/

adjective

1. (used in combination) mentally oriented toward something specified

 • "Civic-minded"
 • "Career-minded"
  synonym:
 • minded

1. (używane w połączeniu) mentalnie zorientowane na coś określonego

 • "„obywatelski"
 • "„nastawiony na karierę"
  synonim:
 • nastawiony

2. (usually followed by `to') naturally disposed toward

 • "He is apt to ignore matters he considers unimportant"
 • "I am not minded to answer any questions"
  synonym:
 • apt(p)
 • ,
 • disposed(p)
 • ,
 • given(p)
 • ,
 • minded(p)
 • ,
 • tending(p)

2. (zwykle po którym następuje `to') naturalnie skłonny do

 • "„jest skłonny ignorować sprawy, które uważa za nieistotne"
 • "„nie mam zamiaru odpowiadać na żadne pytania"
  synonim:
 • apt(p)
 • ,
 • wyrzucony(p)
 • ,
 • podane(p)
 • ,
 • nastawiony(p)
 • ,
 • pielęgnacja(p)