Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mechanical" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "mechaniczny" na język polski

EnglishPolish

Mechanical

[Mechaniczny]
/məkænɪkəl/

adjective

1. Using (or as if using) mechanisms or tools or devices

 • "A mechanical process"
 • "His smile was very mechanical"
 • "A mechanical toy"
  synonym:
 • mechanical

1. Używanie (lub jakby używanie) mechanizmów lub narzędzi lub urządzeń

 • "„proces mechaniczny"
 • "„jego uśmiech był bardzo mechaniczny"
 • "„zabawka mechaniczna"
  synonim:
 • mechaniczny

2. Relating to or concerned with machinery or tools

 • "Mechanical arts"
 • "Mechanical design"
 • "Mechanical skills"
  synonym:
 • mechanical
 • ,
 • mechanically skillful

2. Odnoszące się do maszyn lub narzędzi lub związane z nimi

 • "„sztuki mechaniczne"
 • "„projekt mechaniczny"
 • "„umiejętności mechaniczne"
  synonim:
 • mechaniczny
 • ,
 • mechanicznie zręczny

3. Relating to or governed by or in accordance with mechanics

 • "A belief that the universe is a mechanical contrivance"
 • "The mechanical pressure of a strong wind"
  synonym:
 • mechanical

3. Odnoszące się lub regulowane przez mechaników lub zgodnie z nimi

 • "„przekonanie, że wszechświat jest projektem mechanicznym"
 • "„mechaniczne ciśnienie silnego wiatru"
  synonim:
 • mechaniczny

Examples of using

Nothing can take a US American by surprise. It has often been said that the word "impossible" was not a French one. People have obviously looked in the wrong dictionary. In the United States, all is easy, all is simple and mechanical difficulties are overcome before they arise.
Amerykanów nic nie może zaskoczyć. Mówi się, że słowo Impossible - niemożliwe nie pochodzi z języka francuskiego. Najwyrżniej szukanow niewłaściwym słowniku. W Stanach Zjednoczonych wszystko jest jasne i proste, a kłopoty znikają zanim si e pojawią.