Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "meaningless" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "bez znaczenia" na język polski

EnglishPolish

Meaningless

[Bez znaczenia]
/minɪŋləs/

adjective

1. Having no meaning or direction or purpose

 • "A meaningless endeavor"
 • "A meaningless life"
 • "A verbose but meaningless explanation"
  synonym:
 • meaningless
 • ,
 • nonmeaningful

1. Niemające żadnego znaczenia ani kierunku ani celu

 • "„bezsensowne przedsięwzięcie"
 • "„życie bez znaczenia"
 • "„rozwlekłe, ale bezsensowne wyjaśnienie"
  synonim:
 • bez znaczenia
 • ,
 • bezsensowne

Examples of using

Something you should know about me is that I half of what I say is meaningless.
Trzeba ci wiedzieć, że połowa z tego, co mówię, nie ma sensu.