Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lesser" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "mniejszy" na język polski

EnglishPolish

Lesser

[Mniejszy]
/lɛsər/

adjective

1. Of less size or importance

 • "The lesser anteater"
 • "The lesser of two evils"
  synonym:
 • lesser

1. O mniejszym rozmiarze lub znaczeniu

 • "„mrówkojad mniejszy"
 • "„mniejsze zło"
  synonim:
 • mniejszy

2. Smaller in size or amount or value

 • "The lesser powers of europe"
 • "The lesser anteater"
  synonym:
 • lesser

2. Mniejszy pod względem rozmiaru lub ilości lub wartości

 • "„mniejsze mocarstwa europy"
 • "„mrówkojad mniejszy"
  synonim:
 • mniejszy

Examples of using

We chose the lesser of the two evils.
Wybraliśmy mniejsze zło.