Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intercept" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "przechwytywanie" na język polski

EnglishPolish

Intercept

[Przechwytywać]
/ɪntərsɛpt/

noun

1. The point at which a line intersects a coordinate axis

  synonym:
 • intercept

1. Punkt, w którym linia przecina oś współrzędnych

  synonim:
 • przechwycić

verb

1. Seize on its way

 • "The fighter plane was ordered to intercept an aircraft that had entered the country's airspace"
  synonym:
 • intercept
 • ,
 • stop

1. Chwytaj w drodze

 • "„myśliwiec otrzymał rozkaz przechwycenia samolotu, który wleciał w przestrzeń powietrzną kraju"
  synonim:
 • przechwycić
 • ,
 • zatrzymać się

2. Tap a telephone or telegraph wire to get information

 • "The fbi was tapping the phone line of the suspected spy"
 • "Is this hotel room bugged?"
  synonym:
 • wiretap
 • ,
 • tap
 • ,
 • intercept
 • ,
 • bug

2. Stuknij w telefon lub telegraf, aby uzyskać informacje

 • "„fbi podsłuchiwało linię telefoniczną podejrzanego szpiega"
 • "- czy ten pokój hotelowy ma podsłuch?"
  synonim:
 • podsłuch
 • ,
 • dotknij
 • ,
 • przechwycić
 • ,
 • błąd