Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "insensible" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "nieczuły" na język polski

EnglishPolish

Insensible

[Nieczuły]
/ɪnsɛnsəbəl/

adjective

1. Incapable of physical sensation

 • "Insensible to pain"
 • "Insensible earth"
  synonym:
 • insensible

1. Niezdolny do fizycznego odczuwania

 • "Niewrażliwy na ból"
 • "„nieczuła ziemia"
  synonim:
 • nierozsądny

2. Unaware of or indifferent to

 • "Insensible to the suffering around him"
  synonym:
 • insensible(p)
 • ,
 • unaffected(p)

2. Nieświadomy lub obojętny na

 • "„niewrażliwy na otaczające go cierpienia"
  synonim:
 • nieczuły(p)
 • ,
 • nienaruszony(p)

3. Barely able to be perceived

 • "The transition was almost indiscernible"
 • "An almost insensible change"
  synonym:
 • indiscernible
 • ,
 • insensible
 • ,
 • undetectable

3. Ledwo da się go dostrzec

 • "„przejście było prawie niezauważalne"
 • "„niemal niewyczuwalna zmiana"
  synonim:
 • nie do zauważenia
 • ,
 • nierozsądny
 • ,
 • niewykrywalny

4. Unresponsive to stimulation

 • "He lay insensible where he had fallen"
 • "Drugged and senseless"
  synonym:
 • insensible
 • ,
 • senseless

4. Niereagujący na stymulację

 • "„leżał nieczuły tam, gdzie upadł"
 • "„narkotyk i bezsensowny"
  synonim:
 • nierozsądny
 • ,
 • bezsensowny