Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "informant" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "informator" na język polski

EnglishPolish

Informant

[Informator]
/ɪnfɔrmənt/

noun

1. A person who supplies information

  synonym:
 • informant
 • ,
 • source

1. Osoba dostarczająca informacje

  synonim:
 • informator
 • ,
 • źródło

2. Someone who sees an event and reports what happened

  synonym:
 • witness
 • ,
 • witnesser
 • ,
 • informant

2. Ktoś, kto widzi jakieś wydarzenie i relacjonuje, co się stało

  synonim:
 • świadek
 • ,
 • informator