Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ineptitude" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "nieudolność" na język polski

EnglishPolish

Ineptitude

[Nieudolność]
/ɪnɛptɪtud/

noun

1. Unskillfulness resulting from a lack of training

  synonym:
 • awkwardness
 • ,
 • clumsiness
 • ,
 • ineptness
 • ,
 • ineptitude
 • ,
 • maladroitness
 • ,
 • slowness

1. Nieumiejętność wynikająca z braku treningu

  synonim:
 • niezręczność
 • ,
 • niezdarność
 • ,
 • nieudolność
 • ,
 • zły
 • ,
 • powolność

2. Having no qualities that would render it valuable or useful

 • "The drill sergeant's intent was to convince all the recruits of their worthlessness"
  synonym:
 • worthlessness
 • ,
 • ineptitude

2. Nie posiadające żadnych cech, które uczyniłyby go wartościowym lub użytecznym

 • "„zamiarem sierżanta musztry było przekonanie wszystkich rekrutów o ich bezwartościowości"
  synonim:
 • bezwartościowość
 • ,
 • nieudolność

Examples of using

He tried to conceal his ineptitude in a not-so-deft sleight of hand.
Próbował ukryć swą niekompetencję w nie do końca udany sposób.