Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "implement" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "wdrożenie" na język polski

EnglishPolish

Implement

[Wdrożyć]
/ɪmpləmənt/

noun

1. Instrumentation (a piece of equipment or tool) used to effect an end

  synonym:
 • implement

1. Oprzyrządowanie (sprzęt lub narzędzie) używane do wykonania końca

  synonim:
 • wdrożyć

verb

1. Apply in a manner consistent with its purpose or design

 • "Implement a procedure"
  synonym:
 • implement

1. Stosować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem lub projektem

 • "„wdrożyć procedurę"
  synonim:
 • wdrożyć

2. Ensure observance of laws and rules

 • "Apply the rules to everyone"
  synonym:
 • enforce
 • ,
 • implement
 • ,
 • apply

2. Zapewnij przestrzeganie praw i zasad

 • "„zastosuj zasady do wszystkich"
  synonim:
 • wyegzekwować
 • ,
 • wdrożyć
 • ,
 • zastosować

3. Pursue to a conclusion or bring to a successful issue

 • "Did he go through with the treatment?"
 • "He implemented a new economic plan"
 • "She followed up his recommendations with a written proposal"
  synonym:
 • follow through
 • ,
 • follow up
 • ,
 • follow out
 • ,
 • carry out
 • ,
 • implement
 • ,
 • put through
 • ,
 • go through

3. Dąż do zakończenia lub doprowadź do pomyślnego problemu

 • "- czy przeszedł leczenie?"
 • "„wdrożył nowy plan gospodarczy"
 • "„podążała za jego zaleceniami, składając pisemną propozycję"
  synonim:
 • podążaj przez
 • ,
 • śledzić
 • ,
 • obserwuj
 • ,
 • przeprowadzić
 • ,
 • wdrożyć
 • ,
 • przebrnąć przez
 • ,
 • przejść przez