Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "glass" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "szkło" na język polski

EnglishPolish

Glass

[Szkło]
/glæs/

noun

1. A brittle transparent solid with irregular atomic structure

  synonym:
 • glass

1. Kruche przezroczyste ciało stałe o nieregularnej strukturze atomowej

  synonim:
 • szkło

2. A container for holding liquids while drinking

  synonym:
 • glass
 • ,
 • drinking glass

2. Pojemnik do przechowywania płynów podczas picia

  synonim:
 • szkło
 • ,
 • szkło pitne

3. The quantity a glass will hold

  synonym:
 • glass
 • ,
 • glassful

3. Ilość, jaką pomieści szklanka

  synonim:
 • szkło
 • ,
 • szklisty

4. A small refracting telescope

  synonym:
 • field glass
 • ,
 • glass
 • ,
 • spyglass

4. Mały teleskop refrakcyjny

  synonim:
 • szkło polowe
 • ,
 • szkło
 • ,
 • luneta

5. An amphetamine derivative (trade name methedrine) used in the form of a crystalline hydrochloride

 • Used as a stimulant to the nervous system and as an appetite suppressant
  synonym:
 • methamphetamine
 • ,
 • methamphetamine hydrochloride
 • ,
 • Methedrine
 • ,
 • meth
 • ,
 • deoxyephedrine
 • ,
 • chalk
 • ,
 • chicken feed
 • ,
 • crank
 • ,
 • glass
 • ,
 • ice
 • ,
 • shabu
 • ,
 • trash

5. Pochodna amfetaminy (nazwa handlowa methedrine) stosowana w postaci krystalicznego chlorowodorku

 • Stosowany jako środek pobudzający układ nerwowy i jako środek tłumiący apetyt
  synonim:
 • metamfetamina
 • ,
 • chlorowodorek metamfetaminy
 • ,
 • Metedryna
 • ,
 • dezoksyefedryna
 • ,
 • kreda
 • ,
 • pasza dla kurczaków
 • ,
 • korba
 • ,
 • szkło
 • ,
 • lód
 • ,
 • szabu
 • ,
 • śmieci

6. A mirror

 • Usually a ladies' dressing mirror
  synonym:
 • looking glass
 • ,
 • glass

6. Lustro

 • Zwykle lustro damskie
  synonim:
 • patrząc szkło
 • ,
 • szkło

7. Glassware collectively

 • "She collected old glass"
  synonym:
 • glass

7. Wyroby szklane zbiorowo

 • "„zbierała stare szkło"
  synonim:
 • szkło

verb

1. Furnish with glass

 • "Glass the windows"
  synonym:
 • glass
 • ,
 • glaze

1. Umeblować szkłem

 • "„oszkl okna"
  synonim:
 • szkło
 • ,
 • glazura

2. Scan (game in the forest) with binoculars

  synonym:
 • glass

2. Skanuj (gra w lesie) lornetką

  synonim:
 • szkło

3. Enclose with glass

 • "Glass in a porch"
  synonym:
 • glass
 • ,
 • glass in

3. Obudować szkłem

 • "„szkło na werandzie"
  synonim:
 • szkło
 • ,
 • szkło w.

4. Put in a glass container

  synonym:
 • glass

4. Włożyć do szklanego pojemnika

  synonim:
 • szkło

5. Become glassy or take on a glass-like appearance

 • "Her eyes glaze over when she is bored"
  synonym:
 • glaze
 • ,
 • glass
 • ,
 • glass over
 • ,
 • glaze over

5. Stań się szklisty lub nabierz wyglądu przypominającego szkło

 • "„jej oczy błyszczą, gdy się nudzi"
  synonim:
 • glazura
 • ,
 • szkło
 • ,
 • szkło nad
 • ,
 • poszybować

Examples of using

Don't drink out of my glass.
Nie pij z mojej szklanki.
May I have a glass of water, please?
Czy można prosić o szklankę wody?
Do not drink the water in the dirty glass!
Nie pij wody z brudnej szklanki!