Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "girdle" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "pas" na język polski

EnglishPolish

Girdle

[Obręcz]
/gərdəl/

noun

1. An encircling or ringlike structure

  synonym:
 • girdle

1. Struktura otaczająca lub pierścieniowa

  synonim:
 • pas

2. A band of material around the waist that strengthens a skirt or trousers

  synonym:
 • girdle
 • ,
 • cincture
 • ,
 • sash
 • ,
 • waistband
 • ,
 • waistcloth

2. Opaska z materiału wokół talii, która wzmacnia spódnicę lub spodnie

  synonim:
 • pas
 • ,
 • nalewka
 • ,
 • szarfa
 • ,
 • obrus

3. A woman's close-fitting foundation garment

  synonym:
 • corset
 • ,
 • girdle
 • ,
 • stays

3. Ściśle dopasowana odzież podstawowa kobiety

  synonim:
 • gorset
 • ,
 • pas
 • ,
 • pobyty

verb

1. Cut a girdle around so as to kill by interrupting the circulation of water and nutrients

 • "Girdle the plant"
  synonym:
 • girdle
 • ,
 • deaden

1. Wytnij pas, aby zabić, przerywając cyrkulację wody i składników odżywczych

 • "„obiąż roślinę"
  synonim:
 • pas
 • ,
 • martwy

2. Put a girdle on or around

 • "Gird your loins"
  synonym:
 • girdle
 • ,
 • gird

2. Załóż pas na lub wokół

 • "„przepasz biodra"
  synonim:
 • pas
 • ,
 • przepasać