Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gender" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "gender" na język polski

EnglishPolish

Gender

[Płeć]
/ʤɛndər/

noun

1. A grammatical category in inflected languages governing the agreement between nouns and pronouns and adjectives

 • In some languages it is quite arbitrary but in indo-european languages it is usually based on sex or animateness
  synonym:
 • gender
 • ,
 • grammatical gender

1. Kategoria gramatyczna w językach odmienionych regulująca zgodność rzeczowników z zaimkami i przymiotnikami

 • W niektórych językach jest to dość arbitralne, ale w językach indoeuropejskich zwykle opiera się na płci lub wrogości
  synonim:
 • płeć
 • ,
 • rodzaj gramatyczny

2. The properties that distinguish organisms on the basis of their reproductive roles

 • "She didn't want to know the sex of the foetus"
  synonym:
 • sex
 • ,
 • gender
 • ,
 • sexuality

2. Właściwości odróżniające organizmy na podstawie ich ról rozrodczych

 • "„nie chciała znać płci płodu"
  synonim:
 • seks
 • ,
 • płeć
 • ,
 • seksualność