Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "foretell" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "foretell" na język polski

EnglishPolish

Foretell

[Przepowiedzieć]
/fɔrtɛl/

verb

1. Foreshadow or presage

  synonym:
 • announce
 • ,
 • annunciate
 • ,
 • harbinger
 • ,
 • foretell
 • ,
 • herald

1. Zapowiedź lub przepowiadanie

  synonim:
 • ogłosić
 • ,
 • zwiastun
 • ,
 • przepowiedzieć

2. Make a prediction about

 • Tell in advance
 • "Call the outcome of an election"
  synonym:
 • predict
 • ,
 • foretell
 • ,
 • prognosticate
 • ,
 • call
 • ,
 • forebode
 • ,
 • anticipate
 • ,
 • promise

2. Zrób prognozę o

 • Powiedz z wyprzedzeniem
 • "„zadzwoń po wynik wyborów"
  synonim:
 • przewidywać
 • ,
 • przepowiedzieć
 • ,
 • prognostyka
 • ,
 • zadzwoń
 • ,
 • przednia
 • ,
 • obietnica

3. Indicate by signs

 • "These signs bode bad news"
  synonym:
 • bode
 • ,
 • portend
 • ,
 • auspicate
 • ,
 • prognosticate
 • ,
 • omen
 • ,
 • presage
 • ,
 • betoken
 • ,
 • foreshadow
 • ,
 • augur
 • ,
 • foretell
 • ,
 • prefigure
 • ,
 • forecast
 • ,
 • predict

3. Wskaż znakami

 • "„te znaki wróżą złe wieści"
  synonim:
 • bode
 • ,
 • zwiastuj
 • ,
 • pomyślny
 • ,
 • prognostyka
 • ,
 • omen
 • ,
 • presage
 • ,
 • betoken
 • ,
 • zapowiedź
 • ,
 • augur
 • ,
 • przepowiedzieć
 • ,
 • przedmów
 • ,
 • prognoza
 • ,
 • przewidywać