Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "forbidding" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "zakaz" na język polski

EnglishPolish

Forbidding

[Zakazać]
/fərbɪdɪŋ/

noun

1. An official prohibition or edict against something

  synonym:
 • ban
 • ,
 • banning
 • ,
 • forbiddance
 • ,
 • forbidding

1. Oficjalny zakaz lub edykt przeciwko czemuś

  synonim:
 • zakaz
 • ,
 • zabronić
 • ,
 • zabraniać

adjective

1. Harshly uninviting or formidable in manner or appearance

 • "A dour, self-sacrificing life"
 • "A forbidding scowl"
 • "A grim man loving duty more than humanity"
 • "Undoubtedly the grimmest part of him was his iron claw"- j.m.barrie
  synonym:
 • dour
 • ,
 • forbidding
 • ,
 • grim

1. Surowo nieproszony lub groźny w sposobie i wyglądzie

 • "„ponure, ofiarne życie"
 • "„zabraniająca grymasa"
 • "„ponury człowiek kochający obowiązki bardziej niż ludzkość"
 • "„niewątpliwie jego najbrudniejszą częścią był żelazny pazur" - jmbarrie
  synonim:
 • ponury
 • ,
 • zabraniać

2. Threatening or foreshadowing evil or tragic developments

 • "A baleful look"
 • "Forbidding thunderclouds"
 • "His tone became menacing"
 • "Ominous rumblings of discontent"
 • "Sinister storm clouds"
 • "A sinister smile"
 • "His threatening behavior"
 • "Ugly black clouds"
 • "The situation became ugly"
  synonym:
 • baleful
 • ,
 • forbidding
 • ,
 • menacing
 • ,
 • minacious
 • ,
 • minatory
 • ,
 • ominous
 • ,
 • sinister
 • ,
 • threatening

2. Grożenie lub zapowiadanie złego lub tragicznego rozwoju wydarzeń

 • "„złowieszcze spojrzenie"
 • "„zakaz chmur burzowych"
 • "„jego ton stał się groźny"
 • "„złowieszcze pomruki niezadowolenia"
 • "„złowrogie chmury burzowe"
 • "„złowrogi uśmiech"
 • "„jego groźne zachowanie"
 • "„brzydkie czarne chmury"
 • "„sytuacja stała się brzydka"
  synonim:
 • złowrogi
 • ,
 • zabraniać
 • ,
 • groźny
 • ,
 • skromny
 • ,
 • minatory
 • ,
 • złowieszczy
 • ,
 • grozić