Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "farther" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "dalszy" na język polski

EnglishPolish

Farther

[Dalej]
/fɑrðər/

adjective

1. More distant in especially space or time

 • "They live in the farther house"
  synonym:
 • farther

1. Bardziej odległe, zwłaszcza w przestrzeni lub czasie

 • "„mieszkają w dalszym domu"
  synonim:
 • dalej

2. More distant in especially degree

 • "Nothing could be further from the truth"
 • "Further from our expectations"
 • "Farther from the truth"
 • "Farther from our expectations"
  synonym:
 • further
 • ,
 • farther

2. Bardziej odległe, zwłaszcza pod względem stopnia

 • "„nic nie może być dalsze od prawdy"
 • "„dalej od naszych oczekiwań"
 • "„dalej od prawdy"
 • "„dalej od naszych oczekiwań"
  synonim:
 • dalej

adverb

1. To or at a greater extent or degree or a more advanced stage (`further' is used more often than `farther' in this abstract sense)

 • "Further complicated by uncertainty about the future"
 • "Let's not discuss it further"
 • "Nothing could be further from the truth"
 • "They are further along in their research than we expected"
 • "The application of the law was extended farther"
 • "He is going no farther in his studies"
  synonym:
 • further
 • ,
 • farther

1. Do lub w większym stopniu, stopniu lub na bardziej zaawansowanym etapie (`further' jest używany częściej niż `farther' w tym abstrakcyjnym znaczeniu)

 • "„dalsze komplikowanie przez niepewność co do przyszłości"
 • "„nie omawiajmy tego dalej"
 • "„nic nie może być dalsze od prawdy"
 • "„są dalej w swoich badaniach, niż się spodziewaliśmy"
 • "„zaostrzono stosowanie prawa"
 • "„nie idzie dalej na studia"
  synonim:
 • dalej

2. To or at a greater distance in time or space (`farther' is used more frequently than `further' in this physical sense)

 • "Farther north"
 • "Moved farther away"
 • "Farther down the corridor"
 • "The practice may go back still farther to the druids"
 • "Went only three miles further"
 • "Further in the future"
  synonym:
 • farther
 • ,
 • further

2. To or at a greater distance in time or space (`farther' jest używany częściej niż `further' w tym sensie fizycznym)

 • "„dalej na północ"
 • "„odsunął się dalej"
 • "„dalej korytarzem"
 • "„praktyka może sięgać jeszcze dalej w stronę druidów"
 • "„poszedł tylko trzy mile dalej"
 • "„dalej w przyszłości"
  synonim:
 • dalej

Examples of using

I can't go any farther.
Nie mogę iść dalej.