Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "explicit" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "explicit" na język polski

EnglishPolish

Explicit

[Wyraźny]
/ɪksplɪsət/

adjective

1. Precisely and clearly expressed or readily observable

 • Leaving nothing to implication
 • "Explicit instructions"
 • "She made her wishes explicit"
 • "Explicit sexual scenes"
  synonym:
 • explicit
 • ,
 • expressed

1. Precyzyjnie i wyraźnie wyrażone lub łatwo obserwowalne

 • Nie pozostawiając niczego w implikacji
 • "„wyraźne instrukcje"
 • "„wyraźnie wyraziła swoje życzenia"
 • "„wyraźne sceny seksualne"
  synonim:
 • wyraźny
 • ,
 • wyrażony

2. In accordance with fact or the primary meaning of a term

  synonym:
 • denotative
 • ,
 • explicit

2. Zgodnie z faktem lub pierwotnym znaczeniem terminu

  synonim:
 • denotatywny
 • ,
 • wyraźny