Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "expectation" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "oczekiwanie" na język polski

EnglishPolish

Expectation

[Oczekiwanie]
/ɛkspɛkteʃən/

noun

1. Belief about (or mental picture of) the future

  synonym:
 • expectation
 • ,
 • outlook
 • ,
 • prospect

1. Wiara w przyszłość (lub mentalny obraz) przyszłości

  synonim:
 • oczekiwanie
 • ,
 • perspektywy
 • ,
 • perspektywa

2. Anticipating with confidence of fulfillment

  synonym:
 • anticipation
 • ,
 • expectation

2. Przewidując z ufnością spełnienia

  synonim:
 • oczekiwanie

3. The feeling that something is about to happen

  synonym:
 • expectation

3. Poczucie, że coś się zaraz wydarzy

  synonim:
 • oczekiwanie

4. The sum of the values of a random variable divided by the number of values

  synonym:
 • arithmetic mean
 • ,
 • first moment
 • ,
 • expectation
 • ,
 • expected value

4. Suma wartości zmiennej losowej podzielona przez liczbę wartości

  synonim:
 • średnia arytmetyczna
 • ,
 • pierwsza chwila
 • ,
 • oczekiwanie
 • ,
 • wartość oczekiwana

Examples of using

We waited with a faint expectation.
Czekaliśmy z pewną niecierpliwością.