Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "evident" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "evident" na język polski

EnglishPolish

Evident

[Ewidentny]
/ɛvədənt/

adjective

1. Clearly revealed to the mind or the senses or judgment

 • "The effects of the drought are apparent to anyone who sees the parched fields"
 • "Evident hostility"
 • "Manifest disapproval"
 • "Patent advantages"
 • "Made his meaning plain"
 • "It is plain that he is no reactionary"
 • "In plain view"
  synonym:
 • apparent
 • ,
 • evident
 • ,
 • manifest
 • ,
 • patent
 • ,
 • plain
 • ,
 • unmistakable

1. Wyraźnie objawione umysłowi, zmysłom lub osądowi

 • "„skutki suszy są widoczne dla każdego, kto widzi spieczone pola"
 • "„wyraźna wrogość"
 • "„oczywista dezaprobata"
 • "„zalety patentowe"
 • "„wyjaśnił jego znaczenie"
 • "„to oczywiste, że nie jest reakcjonistą"
 • "„na widoku"
  synonim:
 • pozorny
 • ,
 • oczywiste
 • ,
 • manifestować
 • ,
 • patent
 • ,
 • zwykły
 • ,
 • niewątpliwe

2. Capable of being seen or noticed

 • "A discernible change in attitude"
 • "A clearly evident erasure in the manuscript"
 • "An observable change in behavior"
  synonym:
 • discernible
 • ,
 • evident
 • ,
 • observable

2. Zdolny do bycia widzianym lub zauważanym

 • "„wyraźna zmiana nastawienia"
 • "„wyraźnie widoczne wymazanie w rękopisie"
 • "„obserwowalna zmiana w zachowaniu"
  synonim:
 • dostrzegalny
 • ,
 • oczywiste
 • ,
 • obserwowalny

Examples of using

It's evident to everybody that he's in love.
Dla każdego jest oczywiste, że się zakochał.