Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "etiquette" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "etykieta" na język polski

EnglishPolish

Etiquette

[Etykieta]
/ɛtəkət/

noun

1. Rules governing socially acceptable behavior

    synonym:
  • etiquette

1. Zasady regulujące zachowania akceptowalne społecznie

    synonim:
  • etykieta