Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "erect" into Polish language

Tłumaczenie znaczenie & definicja słowa "erect" na język polski

EnglishPolish

Erect

[Wyprostowany]
/ɪrɛkt/

verb

1. Construct, build, or erect

 • "Raise a barn"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • erect
 • ,
 • rear
 • ,
 • set up
 • ,
 • put up

1. Konstruuj, buduj lub wznoś

 • "„podnieś stodołę"
  synonim:
 • podnieść
 • ,
 • wyprostowany
 • ,
 • tył
 • ,
 • skonfigurować

2. Cause to rise up

  synonym:
 • rear
 • ,
 • erect

2. Przyczyna powstawania

  synonim:
 • tył
 • ,
 • wyprostowany

adjective

1. Upright in position or posture

 • "An erect stature"
 • "Erect flower stalks"
 • "For a dog, an erect tail indicates aggression"
 • "A column still vertical amid the ruins"
 • "He sat bolt upright"
  synonym:
 • erect
 • ,
 • vertical
 • ,
 • upright

1. Wyprostowany w pozycji lub postawie

 • "„wyprostowany wzrost"
 • "„wyprostowane łodygi kwiatów"
 • "„dla psa wyprostowany ogon oznacza agresję"
 • "„kolumna wciąż pionowa wśród ruin"
 • "„siedział wyprostowany"
  synonim:
 • wyprostowany
 • ,
 • pionowy

2. Of sexual organs

 • Stiff and rigid
  synonym:
 • tumid
 • ,
 • erect

2. Narządów płciowych

 • Sztywny i sztywny
  synonim:
 • zgiełk
 • ,
 • wyprostowany