Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "duplicate" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "duplikat" na język polski

EnglishPolish

Duplicate

[Duplikat]
/dupləkət/

noun

1. Something additional of the same kind

 • "He always carried extras in case of an emergency"
  synonym:
 • extra
 • ,
 • duplicate

1. Coś dodatkowego tego samego rodzaju

 • "„zawsze nosił ze sobą dodatki na wypadek sytuacji awaryjnej"
  synonim:
 • dodatkowy
 • ,
 • duplikat

2. A copy that corresponds to an original exactly

 • "He made a duplicate for the files"
  synonym:
 • duplicate
 • ,
 • duplication

2. Kopia, która odpowiada oryginałowi dokładnie

 • "„zrobił duplikat plików"
  synonim:
 • duplikat
 • ,
 • powielanie

verb

1. Make or do or perform again

 • "He could never replicate his brilliant performance of the magic trick"
  synonym:
 • duplicate
 • ,
 • reduplicate
 • ,
 • double
 • ,
 • repeat
 • ,
 • replicate

1. Zrób lub zrób lub wykonaj ponownie

 • "„nigdy nie był w stanie powtórzyć swojego genialnego wykonania magicznej sztuczki"
  synonim:
 • duplikat
 • ,
 • powtórz
 • ,
 • podwójny
 • ,
 • replikować

2. Duplicate or match

 • "The polished surface twinned his face and chest in reverse"
  synonym:
 • twin
 • ,
 • duplicate
 • ,
 • parallel

2. Duplikat lub dopasowanie

 • "„wypolerowana powierzchnia połączyła jego twarz i klatkę piersiową na odwrót"
  synonim:
 • bliźniak
 • ,
 • duplikat
 • ,
 • równoległy

3. Make a duplicate or duplicates of

 • "Could you please duplicate this letter for me?"
  synonym:
 • duplicate

3. Zrób duplikat lub duplikaty

 • "„czy mógłbyś mi powtórzyć ten list?"
  synonim:
 • duplikat

4. Increase twofold

 • "The population doubled within 50 years"
  synonym:
 • double
 • ,
 • duplicate

4. Zwiększ dwukrotnie

 • "„populacja podwoiła się w ciągu 50 lat"
  synonim:
 • podwójny
 • ,
 • duplikat

adjective

1. Identically copied from an original

 • "A duplicate key"
  synonym:
 • duplicate

1. Identycznie skopiowane z oryginału

 • "„duplikat klucza"
  synonim:
 • duplikat

2. Being two identical

  synonym:
 • duplicate
 • ,
 • matching
 • ,
 • twin(a)
 • ,
 • twinned

2. Będąc dwoma identycznymi

  synonim:
 • duplikat
 • ,
 • dopasowanie
 • ,
 • bliźniak(a)
 • ,
 • bliźniaczy