Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "driven" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "driven" na język polski

EnglishPolish

Driven

[Napędzany]
/drɪvən/

adjective

1. Compelled forcibly by an outside agency

 • "Mobs goaded by blind hatred"
  synonym:
 • driven
 • ,
 • goaded

1. Przymusowo przez agencję zewnętrzną

 • "„moby spowite ślepą nienawiścią"
  synonim:
 • napędzany
 • ,
 • zroszony

2. Urged or forced to action through moral pressure

 • "Felt impelled to take a stand against the issue"
  synonym:
 • driven
 • ,
 • impelled

2. Namawiany lub zmuszany do działania pod naciskiem moralnym

 • "„poczułem się zmuszony zająć stanowisko w tej sprawie"
  synonim:
 • napędzany

3. Strongly motivated to succeed

  synonym:
 • compulsive
 • ,
 • determined
 • ,
 • driven

3. Silnie zmotywowany do odniesienia sukcesu

  synonim:
 • kompulsywny
 • ,
 • określony
 • ,
 • napędzany

Examples of using

Have you ever driven a sports car?
Prowadziłeś kiedyś sportowy samochód?
We were driven to the wall.
Byliśmy przyparci do muru.