Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dressing" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "dressing" na język polski

EnglishPolish

Dressing

[Ubieranie się]
/drɛsɪŋ/

noun

1. Savory dressings for salads

 • Basically of two kinds: either the thin french or vinaigrette type or the creamy mayonnaise type
  synonym:
 • dressing
 • ,
 • salad dressing

1. Pikantne dressingi do sałatek

 • Zasadniczo dwojakiego rodzaju: albo cienki typ francuski lub winegretowy, albo kremowy typ majonezu
  synonim:
 • opatrywanie
 • ,
 • sos sałatkowy

2. A mixture of seasoned ingredients used to stuff meats and vegetables

  synonym:
 • stuffing
 • ,
 • dressing

2. Mieszanka przyprawionych składników używanych do nadziewania mięs i warzyw

  synonim:
 • farsz
 • ,
 • opatrywanie

3. Making fertile as by applying fertilizer or manure

  synonym:
 • fertilization
 • ,
 • fertilisation
 • ,
 • fecundation
 • ,
 • dressing

3. Urodzajne poprzez zastosowanie nawozu lub obornika

  synonim:
 • nawożenie
 • ,
 • płodność
 • ,
 • opatrywanie

4. A cloth covering for a wound or sore

  synonym:
 • dressing
 • ,
 • medical dressing

4. Płócienna osłona na ranę lub ból

  synonim:
 • opatrywanie
 • ,
 • opatrunek medyczny

5. Processes in the conversion of rough hides into leather

  synonym:
 • dressing

5. Procesy konwersji skór szorstkich na skórę

  synonim:
 • opatrywanie

6. The activity of getting dressed

 • Putting on clothes
  synonym:
 • dressing
 • ,
 • grooming

6. Czynność ubierania się

 • Zakładanie ubrań
  synonim:
 • opatrywanie
 • ,
 • pielęgnacja

7. The act of applying a bandage

  synonym:
 • dressing
 • ,
 • bandaging
 • ,
 • binding

7. Akt nałożenia bandaża

  synonim:
 • opatrywanie
 • ,
 • bandażowanie
 • ,
 • wiązanie

Examples of using

Tom is in the dressing room.
Tom jest w przebieralni.
Kate is dressing her doll.
Kate ubiera lalkę.