Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "drama" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "dramat" na język polski

EnglishPolish

Drama

[Dramat]
/drɑmə/

noun

1. A dramatic work intended for performance by actors on a stage

 • "He wrote several plays but only one was produced on broadway"
  synonym:
 • play
 • ,
 • drama
 • ,
 • dramatic play

1. Utwór dramatyczny przeznaczony do wykonania przez aktorów na scenie

 • "„napisał kilka sztuk teatralnych, ale tylko jedna została wyprodukowana na broadwayu"
  synonim:
 • grać
 • ,
 • dramat
 • ,
 • dramatyczna gra

2. An episode that is turbulent or highly emotional

  synonym:
 • drama
 • ,
 • dramatic event

2. Epizod, który jest burzliwy lub wysoce emocjonalny

  synonim:
 • dramat
 • ,
 • dramatyczne wydarzenie

3. The literary genre of works intended for the theater

  synonym:
 • drama

3. Gatunek literacki utworów przeznaczonych dla teatru

  synonim:
 • dramat

4. The quality of being arresting or highly emotional

  synonym:
 • drama

4. Jakość bycia aresztującym lub wysoce emocjonalnym

  synonim:
 • dramat

Examples of using

I'm studying English drama.
Studiuję angielski dramat.