Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dispersion" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "rozproszenie" na język polski

EnglishPolish

Dispersion

[Dyspersja]
/dɪspərʒən/

noun

1. Spreading widely or driving off

  synonym:
 • dispersion
 • ,
 • scattering

1. Rozprzestrzenianie się szeroko lub odjeżdżanie

  synonim:
 • dyspersja
 • ,
 • rozpraszanie

2. The spatial or geographic property of being scattered about over a range, area, or volume

 • "Worldwide in distribution"
 • "The distribution of nerve fibers"
 • "In complementary distribution"
  synonym:
 • distribution
 • ,
 • dispersion

2. Właściwość przestrzenna lub geograficzna rozproszenia na obszarze, obszarze lub objętości

 • "„na całym świecie w dystrybucji"
 • "„dystrybucja włókien nerwowych"
 • "„w dystrybucji uzupełniającej"
  synonim:
 • dystrybucja
 • ,
 • dyspersja

3. The act of dispersing or diffusing something

 • "The dispersion of the troops"
 • "The diffusion of knowledge"
  synonym:
 • dispersion
 • ,
 • dispersal
 • ,
 • dissemination
 • ,
 • diffusion

3. Akt rozproszenia lub rozproszenia czegoś

 • "„rozproszenie wojsk"
 • "„rozpowszechnianie wiedzy"
  synonim:
 • dyspersja
 • ,
 • rozproszenie
 • ,
 • rozpowszechnianie
 • ,
 • dyfuzja