Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disorientation" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "dezorientacja" na język polski

EnglishPolish

Disorientation

[Dezorientacja]
/dɪsɔriənteʃən/

noun

1. A wild delusion (especially one induced by a hallucinogenic drug)

  synonym:
 • disorientation
 • ,
 • freak out

1. Dzikie urojenie (zwłaszcza wywołane lekiem halucynogennym)

  synonim:
 • dezorientacja
 • ,
 • świrować

2. Confusion (usually transient) about where you are and how to proceed

 • Uncertainty as to direction
 • "His disorientation was the result of inattention"
  synonym:
 • disorientation

2. Zamieszanie (zwykle przemijające) co do tego, gdzie jesteś i jak postępować

 • Niepewność co do kierunku
 • "„jego dezorientacja była wynikiem nieuwagi"
  synonim:
 • dezorientacja