Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "devotion" into Polish language

Znaczenie tłumaczenia & definicja słowa "oddanie" na język polski

EnglishPolish

Devotion

[Oddanie]
/dɪvoʊʃən/

noun

1. Feelings of ardent love

 • "Their devotion to each other was beautiful"
  synonym:
 • devotion
 • ,
 • devotedness

1. Uczucia żarliwej miłości

 • "„ich wzajemne oddanie było piękne"
  synonim:
 • oddanie
 • ,
 • oddaność

2. Commitment to some purpose

 • "The devotion of his time and wealth to science"
  synonym:
 • devotion

2. Zaangażowanie w jakiś cel

 • "„oddanie swojego czasu i bogactwa nauce"
  synonim:
 • oddanie

3. Religious zeal

 • The willingness to serve god
  synonym:
 • idolatry
 • ,
 • devotion
 • ,
 • veneration
 • ,
 • cultism

3. Gorliwość religijna

 • Chęć służenia bogu
  synonim:
 • bałwochwalstwo
 • ,
 • oddanie
 • ,
 • cześć
 • ,
 • kultyzm

4. (usually plural) religious observance or prayers (usually spoken silently)

 • "He returned to his devotions"
  synonym:
 • devotion

4. (zwykle liczba mnoga) praktyk religijnych lub modlitw (zwykle wypowiadanych w milczeniu)

 • "„wrócił do swoich nabożeństw"
  synonim:
 • oddanie